Завідувач кафедри

В’ячеслав Пилипович Манойлов

Доктор технічних наук, професор, Академік української технологічної академії, експерт Наукової ради МОН України за напрямом „Електроніка. радіотехніка та телекомунікації”, член науково-методичної комісії з радіоелектронних апаратів завідуючий кафедрою радіотехніки і телекомунікацій Житомирського державного технологічного університету, відомий широким колам спеціалістів, як фахівець в галузі техніки НВЧ і радіовимірювань.

Народився 9 січня 1941 року в м. Житомирі. Закінчив у 1964 р. Ленінградський інститут точної механіки та оптики за спеціальністю „Радіотехніка” та отримав кваліфікацію інженера з радіотехніки. В 1964 році за призначенням був направлений у м. Вільнюс, до НДІ радіовимірювальних приладів, де пропрацював з 1964 року по 1968 рік. В 1968 році поступив в аспірантуру Ленінградського електротехнічного інституту на кафедру теоретичних основ радіотехніки, яку успішно закінчив в 1971.

На початку 1971 року захистив кандидатську дисертацію за спецтемою і був направлений в радіотехнічний інститут викладачем (м. Таганрог), де працював асистентом, старшим викладачем. В 1972 році повернувся на роботу в НДІ (м. Ленінград), де пропрацював до 1973 р.

У 1973 році за конкурсом був прийнятий завідуючим кафедрою радіофізики Гомельського університету, де працював до червня 1977 року.

У 1977 році був запрошений до Житомирського філіалу Київського політехнічного інституту. В 1989 році був за конкурсом проведений доцентом на кафедру автоматики та управління технічних систем.

З 1996 р. за результатами робіт, виконаних науково-дослідною лабораторією НВЧ-приладів була захищена докторська дисертація за спеціальністю 05.11.08 „Радіовимірювальні прилади”, на тему „Лінійні невзаємні феритові та діелектричні пристрої з електричним керуванням для системи НВЧ-радіометрії”. В 2002 році було присвоєно вчене звання професора кафедри медичних приладів і систем.

З 1997 р. і по цей час є завідувачем кафедри.

Наукові роботи Манойлова В.П. присвячені актуальним проблемам в області антенно-фідерної техніки, антенних вимірювань та вимірювань параметрів різноманітних середовищ і створення широкосмугових приладів НВЧ для різних галузей народного господарства. Багато років він присвятив дослідженням та розробці різних пристроїв НВЧ – антен, феритових вентилів і циркуляторів, перемикачів та інших, які використовуються в різних областях техніки і технологічних процесах.

Дослідження, які виконані під його керівництвом, дозволили створити ряд радіометричних супутникових комплексів, в яких використані запропоновані ним методи та захищені авторськими свідоцтвами та патентами.

Манойлов В.П. веде науково-педагогічну роботу по впровадженню нових методів та засобів вимірювання випромінювання біооб’єктів для діагностики їх стану, а також нових прогресивних форм і методів навчання, підготовки магістрів і аспірантів, розвитку радіометричних систем НВЧ–діапазону.

Під керівництвом Манойлова В.П. захищено п’ять кандидатських дисертацій, також виступав консультантом по двох докторських дисертаціях.

В своєму науковому доробку має більше 130 друкованих праць, з них 2 монографії, 3 навчальних посібника (2 з грифом МОН України), опубліковано більше 70 наукових статей, отримано 34 авторських свідоцтва на винаходи та 6 патентів України.

Манойлов В.П. також є членом науково-методичної комісії з радіоелектронних апаратів, а також членом двох спеціалізованих вчених рад – Д 05.052.02 при Вінницькому національному технічному університеті та ради 14.719.01 при Житомирському військовому інституті радіоелектроніки ім. С.П. Корольова Національного авіаційного університету.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *