Інформація про кафедру

Кафедра Біомедичної інженерії та телекомунікації перейменована наказом по ЖДТУ № 109 від 01 червня 2017 року з кафедри „Радіотехніки, радіоелектронних апаратів і телекомунікації”. Завідувач кафедри- к.т.н., доц. Нікітчук Т.М.

Кафедра „Радіотехніка” була створена в 1995 році на базі Житомирського НДІ радіоситем. На той час кафедру очолював к.т.н. Кравець Л.Г. У 1997 році відбувся перший випуск бакалаврів, а у 1998 – спеціалістів. З 1999 року посаду завідувача кафедри займав доктор технічних наук, професор, почесний академік Академії Прикладної радіоелектроніки Росії, України та Білорусі Коваленко Микола Вікторович. Коваленко М.В. відомий широким колам спеціалістів як фахівець в галузі техніки НВЧ та антенних решіток.

Багато років він присвятив дослідженням та розробці пристроїв НВЧ та антен, які широко застосовуються в радіосистемах. Широко відомі його роботи, присвячені теорії та розрахункам складних антенних пристроїв та систем. Під його керівництвом вперше в СРСР була створена антенна решітка з обробкою сигналу. Ним поставлений цілий ряд навчальних дисциплін (Електродинаміка та поширення радіохвиль, Радіотехнічні системи, Сигнали та процеси в радіотехніці, Радіонавігації, Електронні та квантові прилади НВЧ та ін.).

З 1997р. по 2017 р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор, Академік української технологічної академії, експерт Наукової ради МОН України за напрямом „Електроніка. радіотехніка та телекомунікації”, член науково-методичної комісії з радіоелектронних апаратів В’ячеслав Пилипович Манойлов.

Наукові роботи проф. Манойлова В.П. присвячені актуальним проблемам в області антенно-фідерної техніки, антенних вимірювань та вимірювань параметрів різноманітних середовищ і створення широкосмугових приладів НВЧ для різних галузей народного господарства. Багато років він присвятив дослідженням та розробці різних пристроїв НВЧ – антен, феритових вентилів і циркуляторів, перемикачів та інших, які використовуються в різних областях техніки і технологічних процесах.

Дослідження, які виконані під його керівництвом, дозволили створити ряд радіометричних супутникових комплексів, в яких використані запропоновані ним методи та захищені авторськими свідоцтвами та патентами.

Манойлов В.П. веде науково-педагогічну роботу по впровадженню нових методів та засобів вимірювання випромінювання біооб’єктів для діагностики їх стану, а також нових прогресивних форм і методів навчання, підготовки магістрів і аспірантів, розвитку радіометричних систем НВЧ–діапазону.

Під керівництвом Манойлова В.П. захищено п’ять кандидатських дисертацій, також виступав консультантом по двох докторських дисертаціях.

В своєму науковому доробку має більше 130 друкованих праць, з них 2 монографії, 3 навчальних посібника (2 з грифом МОН України), опубліковано більше 70 наукових статей, отримано 34 авторських свідоцтва на винаходи та 6 патентів України.

Манойлов В.П. також є членом науково-методичної комісії з радіоелектронних апаратів, а також членом двох спеціалізованих вчених рад – Д 05.052.02 при Вінницькому національному технічному університеті та ради 14.719.01 при Житомирському військовому інституті радіоелектроніки ім. С.П. Корольова Національного авіаційного університету.

Кафедра “Електронні апарати” була створена у складі Житомирського державного технологічного університету шляхом перейменування кафедри медичних приладів і систем в 2004 році.У 1994 році при кафедрі автоматизації і комп’ютеризованих технологій (А і КТ) був створений науково-виробничий комплекс “Медична інженерія” для підготовки спеціалістів по ремонту та експлуатації медичних радіоелектронних приладів та систем. Засновником цього напряму був Самотокін Б.Б. В рамках комплексу на 1994-1995 навчальний рік було набрано 60 чоловік на заочну форму навчання, а на 1996-19997 навчальний рік була набрана одна учбова група на стаціонарну форму навчання. Підготовка спеціалістів в рамках комплексу “Медична інженерія” проводилась за фахом “Радіотехніка” зі спеціальності “Експлуатація медичних радіоелектронних придалів та систем”. В складі кафедри А і КТ була організована секція для підготовки спеціалістів по напрямку “Електронні апарати”. В 1998 році на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій створена випускаюча кафедра “Медичні прилади і систем” і відкрита спеціальність “Біотехнічні та медичні апарати і системи” за напрямом “Електронні апарати”. В 2004 році у зв’язку з відкриттям нової спеціальності кафедру було перейменовано в кафедру “Електронних апаратів”. В 2004 році на кафедрі була відкрита друга спеціальність „Технологій та засоби телекомунікацій”.

На базі кафедр „Радіотехніка” та „Електронні апарати” 22 липня 2008 року була створена кафедра „Радіотехніка і телекомунікації”. 10 квітня 2013 року вона була перейменована в кафедру „Радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікацій”. А 01 червня 2017 року отримала назву „Біомедична інженерія та телекомунікації”.

Наразі кафедра БІ та Т виконує підготовку бакалаврів і магістрів напрямів 163 «Біомедична інженерія» та 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

У складі випускової кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації працює на штатних засадах 16 викладачів, з них докторів технічних наук – 1, кандидатів технічних наук – 7, старших викладачів – 6, асистентів – 2.

На засадах зовнішнього сумісництва на кафедрі працюють 3 викладачі: кандидатів технічних наук – 1, старших викладачів – 2.

На кафедрі зараз навчається 2 аспіранти, працює 1 докторант та 3 здобувачі. Керівником аспірантів і здобувачів є проф., д.т.н. Манойлов В.П.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.