Інформація про кафедру

Кафедра радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікацій перейменована наказом по ЖДТУ № 109 від 10 квітня 2013 року з кафедри „Радіотехніка і телекомунікації”, що була створена 22 липня 2008 року на базі кафедр „Радіотехніка” та „Електронні апарати”. Завідуючий кафедри – д.т.н., проф. Манойлова В.П.

Кафедра „Радіотехніка” була створена в 1995 році на базі Житомирського НДІ радіоситем. На той час кафедру очолював к.т.н. Кравець Л.Г. У 1997 році відбувся перший випуск бакалаврів, а у 1998 – спеціалістів. З 1999 року посаду завідувача кафедри займав доктор технічних наук, професор, почесний академік Академії Прикладної радіоелектроніки Росії, України та Білорусі Коваленко Микола Вікторович. Коваленко М.В. відомий широким колам спеціалістів як фахівець в галузі техніки НВЧ та антенних решіток.

Багато років він присвятив дослідженням та розробці пристроїв НВЧ та антен, які широко застосовуються в радіосистемах. Широко відомі його роботи, присвячені теорії та розрахункам складних антенних пристроїв та систем. Під його керівництвом вперше в СРСР була створена антенна решітка з обробкою сигналу. Ним поставлений цілий ряд навчальних дисциплін (Електродинаміка та поширення радіохвиль, Радіотехнічні системи, Сигнали та процеси в радіотехніці, Радіонавігації, Електронні та квантові прилади НВЧ та ін.).

Кафедра “Електронні апарати” була створена у складі Житомирського державного технологічного університету шляхом перейменування кафедри медичних приладів і систем в 2004 році.У 1994 році при кафедрі автоматизації і комп’ютеризованих технологій (А і КТ) був створений науково-виробничий комплекс “Медична інженерія” для підготовки спеціалістів по ремонту та експлуатації медичних радіоелектронних приладів та систем. Засновником цього напряму був Самотокін Б.Б. В рамках комплексу на 1994-1995 навчальний рік було набрано 60 чоловік на заочну форму навчання, а на 1996-19997 навчальний рік була набрана одна учбова група на стаціонарну форму навчання. Підготовка спеціалістів в рамках комплексу “Медична інженерія” проводилась за фахом “Радіотехніка” зі спеціальності “Експлуатація медичних радіоелектронних придалів та систем”. В складі кафедри А і КТ була організована секція для підготовки спеціалістів по напрямку “Електронні апарати”. В 1998 році на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій створена випускаюча кафедра “Медичні прилади і систем” і відкрита спеціальність “Біотехнічні та медичні апарати і системи” за напрямом “Електронні апарати”. В 2004 році у зв’язку з відкриттям нової спеціальності кафедру було перейменовано в кафедру “Електронних апаратів”. В 2004 році на кафедрі була відкрита друга спеціальність „Технологій та засоби телекомунікацій”.

Наразі кафедра РТ, РЕА і Т виконує підготовку бакалаврів напрямів 6.050902 «Радіоелектронні апарати», 6.050901 «Радіотехніка» та 6.050903 «Телекомунікації», спеціалістів та магістрів спеціальностей 7.05090204, 8.05090204 «Біотехнічні та медичні апарати і системи», 7.05090101, 8.05090101 «Радіотехніка», 7.05090303, 8.05090303 «Технології та засоби телекомунікацій».

У складі випускової кафедри радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікацій працює на штатних засадах 16 викладачів, з них докторів технічних наук – 1, кандидатів технічних наук – 7, старших викладачів – 6, асистентів – 2.

На засадах зовнішнього сумісництва на кафедрі працюють 3 викладачі: кандидатів технічних наук – 1, старших викладачів – 2.

На кафедрі зараз навчається 2 аспіранти, працює 1 докторант та 3 здобувачі. Керівником аспірантів і здобувачів є завідуючий кафедрою, проф., д.т.н. Манойлов В.П.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *